SIFTER GROUP

Nousupotentiaalisia pörssiyrityksiä on ympäri maailmaa. Keskimääräistä parempi tieto ja tiedon käyttö johtaa keskimääräistä parempaan sijoitusten tuottoon. Sifter Group hyödyntää analyysin tukena tekniikan tohtori Hannes Kulvikin 20 vuotta kehittämää ainutlaatuista Stocksifter™ -työkalua. Stocksifterin™ avulla analyytikot poimivat sijoituskohteet maailmalta ja arvioivat osakkeita tulevaisuuden tuottoennusteiden perusteella.

 

Sifter Group tarjoaa sijoitusmahdollisuuden kahteen rahastoon, joilla on toisiaan täydentävät strategiat. Sijoittaja voi ilman siirtomaksuja muuttaa painotuksia näiden kahden rahaston kesken. Rahastojen toimintaa säätelevät EU-lait ja niitä valvoo Luxembourgin rahoitusviranomainen CSSF. Rahastojen säilytysyhteisöpankki on KBL European Private Bankers S.A.

 

Sifter Fund - Global -rahasto on osakkeisiin maailmanlaajuisesti sijoittava rahasto. Sifter Global –rahasto on jokaisen osakesalkun kulmakivi ja täydentää hyvin maantieteellisesti tai toimialakohtaisesti rajoittunutta sijoitussalkkua. Alhainen volatiliteetti ja tasainen tuotto tuovat sijoittajalle mielenrauhaa. Sifter Global –rahaston kautta pääsee hallitusti osaksi myös kehittyvien markkinoiden kasvua.

 

Sifter Fund II - Dividend Income -rahasto keskittyy luomaan keskimääräistä paremman osinkotuoton ja markkina-arvopotentiaalin kautta pitkäaikaista tuottoa. Rahasto sijoittaa pääasiassa merkittävimpiin pörsseihin listattuihin keskisuuriin ja suuriin yrityksiin. Strategian kulmakivenä on tarkan seulan läpäisevien yritysten pitkäaikaisesta positiivisesta osingonjakokyvystä seuraava tuottojen syntyminen.

 

Nämä sivut ovat tarkoitettu yksinomaan Sifter-rahastojen nykyisille asiakkaille. Ne eivät ole tarjous eikä suositus ostaa tai myydä arvopapereita tai tehdä muuta sijoitusta. Terms & Conditions sivulta saat lisää tietoa näihin sivuihin ja rahastojen markkinointiin liittyvistä rajoituksista.

 

This site is directed solely to present clients of Sifter Fund. Information contained on this site does not constitute an offer to buy or sell any securities, or to make or sell any other kind of investment, in any jurisdiction. Please observe the terms & conditions regarding this web site.

 


© 2016 SIFTER FUND
Terms & Conditions